** Propozice soutěže jednotlivců **


Vážení přátelé bowlingového sportu, dne 19.2.2024 odstartovala v bowlingové herně restaurace TREMP na Pískových dolech ve Starém Zábřehu další část soutěže jednotlivců (jaro 2024). Na místo dlouholetého organizátora soutěže (Vlastíka Šimona) se dočasně bowlerských pák ujal Radek Chromečka, tel.: 776 641 950, email: bfc.chrom@raz‐dva.cz (dále v textu pouze "bowler"); vzhledem k přibývajícímu věku jej z jejich ovládání už začínají bolet ruce, bylo by třeba se poohlédnout po někom mladším. Nicméně:

 1. Časový rozpis soutěže.
  Soutěž proběhne v období od 19.2. do 6.5.2024. Hracími dny budou vždy pondělky v uvedeném období (s výjimkou 1.4.2024 - Velikonoce), se začátkem vždy od 17.00 hod. a podle rozlosování, které "bowler" zasílá hromadnou poštou na emailové adresy, které hráči "bowlerovi" sdělí před zahájením soutěže.
  Na uvedené období připadne celkem 11 hracích dnů. Do konečného pořadí (celkového počtu sražených kuželek) bude z celkem odehraných 11 hracích dnů započteno 8 nejlepších výsledků za hrací den celkem (3 nejslabší výsledky se škrtají).
 2. Podmínky účasti
  Zúčastnit se mohou jednotlivci přihlášení u "bowlera". Přihlášený účastník je povinen respektovat jeho pokyny.
 3. Pravidla soutěže
  1. Pravidla hry respektují všeobecná pravidla hry bowling (viz příloha).
  2. Soutěž probíhá mezi jednotlivci a to pouze v počtu celkem sražených kuželek.
  3. Složení hráčů na každé dráze stanoví (rozpisem viz výše) "bowler" zpravidla tak, aby hráči nehráli na stejné dráze 2 x po sobě.
  4. Každý hráč, který se nebude moci dostavit, bude neprodleně informovat "bowlera" o své neúčasti. Ten pak uvolněné místo nabídne těm hráčům, který se nemohli zúčastnit předchozích kol, nebo se nebudou moci zúčastnit kol následujících. Hráč, jemuž bude nabídnuto dohrání či předehráni, je tímto srozuměn s tím, že nemusí být tímto náhradním kolem dodrženo ustanovení o střídání drah.
  5. Soutěžící se dostaví nejpozději 5 minut před stanoveným časem, vzhledem k rozpisu soutěže nelze akceptovat pozdní příchod.
  6. V hrací den budou na každé z drah hrát nejvíc čtyři hráči; každý hráč odehraje 2x10 framů (dvě kola). Hráči bude započten do výsledku za příslušný hrací den součet za obě odehraná kola.
  7. Do konečného výsledku soutěže se bude každému hráči započítávat jeho 8 nejlepších výsledků z celkových 11 hracích dnů. Součet těchto 8 výsledků je určujícím pro stanovení konečného pořadí.
   V případě rovnosti bodů bude mezi danými hráči rozhodovat vyšší výsledek z jednotlivých započítaných dnů.
  8. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne při posledním hracím dnu (po odehrání poslední hry a započtení dosaženého skore do celkových výsledků), případně v jiném, předem dohodnutém, termínu.
  9. Všechny sporné případy řeší neprodleně a na místě "bowler". Jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání. V případě neúčasti "bowlera" vyřeší spor zástupce, kterého určí "bowler".
  10. Od startujících se očekává respektování obecných zásad sportovního chování a ducha "fair-play".
  11. novinka na závěr - jako pozitivní motivaci stávající hráčské sestavy pro dosažení lepších výsledků, startující junioři (ve věku do 15 let věku) dostanou bonus ve výši až 20 sražených kolků za každou hru v případě, že neuhrají alespoň 100 bodů, v součtu však maximálně do výše 100 bodů za jednu hru.
 4. Startovné
  Startovné za každý hrací den (dvě hry) činí 80,- Kč a je splatné "bowlerovi" na místě, nejpozději do začátku první hry.
 5. Odměny
  Odměna pro celkového vítěze obnáší 200,- Kč, odměna za každé další následující místo se snižuje vždy o 25,- Kč až do nuly,
  Zbylé prostředky se rozdělí mezi hráče formou dotace na závěrečné společné posezení při vyhodnocení soutěže, spojené s individuální konzumací jídla a pití.
  Poháry ani jiné věcné ceny nebudou udělovány.
 6. Organizační
  Podmínky bowlingové herny Tremp vyžadují přezutí do vhodné sportovní obuvi; v případě potřeby může být obsluhou zapůjčena.
  Hráčům není povolena konzumace vlastních nápojů a jídla !

Příloha

 1. Definice hry
  Hra v bowling se sestává z deseti částí. Hráč hraje v každé z prvních z devíti částí dvě vypuštění (dva hody). Pokud jsou prvním vypuštěním (prvním hodem) poraženy všechny kuželky, druhé vypuštění se nehraje.
  V desáté části hraje hráč tři vypuštění, v případě, že je započítán (docílen) strike nebo spare, jinak pouze dvě vypuštění.
  Vypuštění (hod) je provedeno, pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Vypuštění musí být provedeno osobně a manuálně.
 2. Způsob počítání
  Počet shozených kuželek u hráčova prvního vypuštění je označen v malém čtverci v horním levém rohu této části a počet shozených kuželek u hráčova druhého vypuštění je označen v pravém horním rohu.
  Pokud není při druhém vypuštění v části shozena žádná ze stojících kuželek, bude počet označen (-).
 3. Strike
  Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním vypuštění v části. To je označeno (X) v malém levém horním čtverci v části. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou vypuštěních.
 4. Double
  Dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku.
 5. Triple
  Tři po sobě jdoucí striky je triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení na koulení maximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou.
 6. Spare
  Spare je počítáno, pokud neporažené kuželky po prvním vypuštění v části jsou při druhém vypuštění v téže části doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím vypuštění.
 7. Pořadí pro koulení
  Pořadí, ve kterém hráči nastupují ke hře, stanoví po předchozí dohodě "bowler".

2017 © Chrom